Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Učitelé

Školní poradenské pracoviště

školní psycholožka a metodička primární prevence (vedoucí ŠPP)

Jméno Telefon
Mgr. Šmatláková Kateřina 227 053 140

 

výchovné poradkyně

Jméno Telefon
Mgr. Šimků Nataša 227 053 125
PhDr. Kovaříková Miroslava, Ph.D. 227 053 144
Mgr. Kamila Vinohradníková 227 053 137

 

metodik prevence

Jméno  Telefon
Mgr. Hes Milan, Ph.D.  227 053 125

 

Vedoucí sekcí

Jméno  Telefon
RNDr. Borůvková Daniela – biologie 227 053 126
Mgr. Fojtíková Jana – anglický jazyk 227 053 147
Mgr. Krýzlová Kateřina – česko-španělská dvojjazyčná sekce 227 053 128
Mgr. Kuba Petr – tělesná výchova 227 053 138
Mgr. Kvirenc Jan – dějepis a společenské vědy 227 053 125
Mgr. Moučková Naděžda – cizí jazyky (kromě angličtiny) 227 053 152
Mgr. Papoušková Alena – český jazyk a literatura, výtvarná a hudební výchova 227 053 134
Mgr. Strupková Jitka – matematika 227 053 131
Ing. Šimandl Stanislav – fyzika 227 053 127
PhDr. Tarabová Eva – chemie 227 053 123
Mgr. Žovincová Monika – zeměpis  227 053 131

 

Seznam dalších vyučujících

Jméno Telefon
Mgr. Čech Matěj 227 053 149
Lda. y Mgr. de Miguel Gutiérrez Gema 227 053 129
RNDr. Drápalík Vladimír 227 053 141
Mgr. Dušek Jan 227 053 151
RNDr. Eckschlagerová Jarmila 227 053 126
Mgr. Fíšanová Lenka 227 053 129
Mgr. Foltýnek Tomáš 227 053 150
Dra. González Lucila 227 053 127
Mgr. Horčáková Daniela 227 053 137
Mgr. Chadimová Jana 227 053 135
Mgr. Charvátová Lenka 227 053 150
Mgr. Klein Ivo  227 053 133
Mgr. Kovářová Jana 227 053 131
Mgr. Krejčí Pavel  227 053 141
Ing. Krupička Aleš 227 053 131
Lda. López Cristina 227 053 131
Mgr. Maláčková Jana  227 053 123
Mgr. Malinová Jana 227 053 148
PhDr. Marešová Daniela 227 053 119
Mgr. Millková Jana 227 053 135
Dr. Montilla Luis 227 053 136
Mgr. Nadějová Dagmar 227 053 137
Mgr. Novák Tomáš  227 053 132
Mgr. Nováková Iva 227 053 135
Dra. Valero Moya Silvia 227 053 127
Mgr. Pátková Petra 227 053 151
RNDr. Pavlíčková Olga 227 053 127
Dra. Ruiz Parra Sonia 227 053 129
Mgr. Rauvolfová Božena 227 053 149
Mgr. Reismüller Roman 227 053 138
Mgr. Sixta Adam 227 053 151
Mgr. Sixtová Helena 227 053 123
Mgr. Sobotková Bibiana 227 053 134
Mgr. Strnadová Martina 227 053 126
Mgr. Šimků Nataša 227 053 125
Mgr. Škrabalová Miroslava 227 053 148
Mgr. Švecová Jana  227 053 128
PhDr. Trnková Renata 227 053 152
RNDr. Turek Martin 227 053 136
Mgr. Vačkář Josef 227 053 127
Mgr. Velichová Jitka 227 053 134
Mgr. Voračka Milan 227 053 138
Mgr. Zapadlo Lukáš 227 053 148
Mgr. Zdychyncová Veronika  227 053 129

 

Obecný tvar e-mailu: jmeno.prijmeni@gybu.cz

 

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti