Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Úspěchy studentů

Studenti naší školy se každý rok zúčastňují mnoha národních i mezinárodních soutěží a olympiád, které vyhlašuje MŠMT, MHMP, španělská ambasáda a mnoho dalších organizací, nadací, společností a spolků. Výsledky soutěží a časté úspěchy studentů jsou vždy shrnuty ve výroční zprávě školy (příloha 6 a 7) a aktuálně se zveřejňují každý týden v BUTIGu.

V pátek 26.4. je konaly atletické závody Pohár rozhlasu pro starší žákyně (tercie, kvarta) a mladší žáky (prima, sekunda). Žákyně soutěžily v běhu na 60m a 800m, skoku vysokém a dalekém, vrhu koulí. Žáci soutěžili v běhu na 60m a 1000m, skoku vysokém a dalekém, hodu míčkem.

Číst více...

Dne 8. června jsem měl tu čest účastnit se slavnostního předávání cen v rámci literární a výtvarné soutěže Památníku Terezín, kde mi byla za mou povídku předána zvláštní cena Erika Poláka, jednoho z přeživších a následně historiků holocaustu, kterou každoročně uděluje spolek Terezínská iniciativa.

Číst více...

Do celopražského atletického finále 6 nejlepších družstev se ve své kategorii probojovaly oba naše dívčí týmy. Družstva soutěžila v disciplínách běh na 60m, 600m nebo 800m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí nebo hod kriketovým míčkem a ve štafetovém běhu 4 x 60 metrů.

Číst více...

První medaili vybojoval Michal Zelenka (2.D) již v pátek 5. 5. 2023 na trati 3K (4,2 km). Všechny překážky zvládl bez potíží a doběhl si v kategorii Junioři (14-16 let) pro druhé místo.

Číst více...

Dne 4. 5. a 5. 5. se naše škola zúčastnila obvodního kola Poháru rozhlasu. Závodníci měřili síly v různých atletických disciplínách.

Číst více...

V únoru 2023 se náš student kvinty Michal Stroff zúčastnil mezinárodní soutěže Fyziklání a s týmem získal krásné 3. místo.

Číst více...

Na halovém Mistrovství České republiky v beachvolleyballu získal v kategorii U16 titul vicemistra republiky.

Číst více...

V sobotu 5. 11. 2022 se v Brně konalo Mistrovství ČR ve šplhu na laně bez přírazu. Při této disciplíně se startuje ze sedu a šplhá se jen s pomocí rukou.

Číst více...

Mistrovství ČR v OCR (Obstacle Course Racing, česky extrémní překážkové závody) odstartovalo v pátek 6. 5. 2022 závodem 3K (4,2 km). Náš student Michal Zelenka z 2. D (na jaře 1. D) zvládl úplně všechny překážky na první pokus a svým výkonem si v kategorii Junioři (14 - 16 let) zajistil krásnou stříbrnou medaili a titul Vícemistra ČR.

Číst více...

Dne 13.10. 2022  se naše škola zúčastnila krajského kola v přespolním běhu na stadionu Dukla Praha na Julisce 

Číst více...

Dne  30. září 2022 se uskutečnilo slavnostní předání pamětních listů úspěšným řešitelům soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR a Hlavním městem Praha.

Číst více...

Dne 19. září 2022 proběhl na Staroměstské radnici slavnostní ceremoniál medailistů z Olympiády dětí a mládeže. Mezi oceněnými byla i studentka 5. ročníku osmiletého studia Bára Kličková.

Číst více...

Ve dnech 20. – 24. 5. se v Lublani konala mezinárodní Evropská fyzikální olympiáda EuPhO2022, které se zúčastnil, ač mu již maturita dýchala na záda, i náš student Ondřej Škrna z 8.A.

Číst více...

Slavnostní předání diplomů v Senátu studentům s výborným výsledkem z Matematiky +

Číst více...

V průběhu školního roku 2021-2022 se již tradičně konala soutěž v matematické fotografii pořádaná Oddělením pro vzdělávání na Velvyslanectví Španělska v České republice, které se zúčastňují studenti českých středních škol se španělštinou, i když nepatří do dvojjazyčné sekce.

Číst více...

V květnu se v žižkovském hotelu Populus konal přebor Prahy družstev středních a základních škol v šachu.

Číst více...

Po pauze způsobené pandemií covidu se opět rozjela Prezentiáda, soutěž v prezentačních dovednostech. Krajské kolo 13. ročníku této akce hostila naše škola.

Číst více...

Již tradičně patřil konec února na GyBu školnímu kolu španělské olympiády.

Číst více...

Ve středu 2. února 2022 se konalo školní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce. Kategorii nižšího gymnázia letos ovládla kvarta B, zastoupená dvěma účastnicemi.

Číst více...

Po dvou letech se na půdě brněnské Masarykovy univerzity konalo grandfinále Prezentiády – soutěže v prezentování na zadané téma.

Číst více...

Tým studentů našeho gymnázia ve složení Gabriel Pišvejc (vedoucí), Dominika Odvárková, Anna Reyttová, David Jagrik se umístil na 3. místě v soutěži dTestu Spotřeba pro život 2021 a vyhrál poznávací zájezd do Evropského parlamentu ve Štarsburku.

Číst více...

Díky pečlivé práci našich talentovaných redaktorů byl časopis GyBeat, i přes těžkosti spojené s vládními opatřeními proti šíření nákazy, letos v květnu v rámci soutěže Nejinspirativnější středoškolský časopis roku vyhodnocen porotou Odborového svazu novinářů a pracovníků médií jako jeden deseti nejlepších časopisů v celé republice.

Číst více...

S radostí oznamujeme, že Štěpán Vavřina (8A) se umístil v celostátním kole biologické olympiády na druhém místě! Družstvo GyBu ve složení Adam Vobruba (8A), Adam Plešinger (5B) a Vojtěch Kubrycht (3B) obsadili třetí příčku v celostátním kole ekologické olympiády!

Číst více...

Dne 31. března 2021 se distanční formou uskutečnilo oblastní kolo matematické olympiády dvou kategorií mladších žáků Z6 a Z7.

Číst více...

Po loňském vítězství v překladatelské soutěži Juvenes Translatores , kterou pořádala Evropská unie, Eliška Chýlková letos opět zabodovala.

Číst více...

Obětavou a kvalitní práci, kterou naše kolegyně vyučující biologii, RNDr. Daniela Borůvková a RNDr. Jarmila Eckschlagerová, věnují svým studentům, ocenil i Nadační fond Jaroslava Heyrovského, který oběma udělil pamětní list jako úspěšným vítězům a laureátům předmětových soutěží za rok 2019.

Číst více...

V úterý 18. 12. 2018 se konal zeměpisný projekt, který byl určen žákům nižšího gymnázia.

Číst více...

Dne 4. prosince 2018 se na ZŠ Pod Marjánkou konala Soutěž pražských hispanistů a naši studenti v ní byli velmi úspěšní.

Číst více...

Ve středu 12. 12. 2018 byla ve velké posluchárně Ústavu fyzikální chemie AV ČR udělena cena Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského našemu studentovi Jiřímu Janouškovi ze 7. A.

Číst více...

Naši studenti Vojtěch Brož, Jiří Janoušek a Richard Veselý získali cenu Praemium Bohemiae 2018 ze strany Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji, a to za své úspěchy na mezinárodních olympiádách v přírodovědných předmětech.

Číst více...

I letos se v druhé půlce listopadu sešli na GYBU majitelé nejlepších mozků, aby poměřili své schopnosti v piškvorkách. Tato hra má sice jednoduchá pravidla, ale k úspěchu je potřeba skvělého logického myšlení.

Číst více...

Ve čtvrtek 7. 6. 2018 udělil naší škole ve Valdštejnském paláci Senát Parlamentu ČR prostřednictvím pana senátora Jiřího Růžičky, Ing. Jiřího Zíky z Cermatu a RNDr. Josefa Kubáta z Jednoty českých matematiků a fyziků čestné uznání za přínos matematice, podnětné prostředí a výborné výsledky žáků v náročné maturitní zkoušce Matematika+.

Číst více...

Student Olivera Laryea z maturitního ročníku byl velmi úspěšný v mezinárodní soutěži v oboru IT pořádanou společností IBM. Cílem bylo vytvořit chatbota (program/robot, který simuluje lidskou konverzaci) na téma "Business" či "Law".

Číst více...

V úterý 29. 9. 2015 převzala RNDr. Daniela Borůvková na slavnostním zasedání od děkana Přírodovědecké fakulty UK certifikát, který prodlužuje trvání našeho původního titulu fakultní školy až do roku 2020.

Číst více...

Gratulujeme k úspěchu našich studentů na krajském kole Ekologické olympiády, kterou pořádá Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP.

Číst více...

Ve čtvrtek 15. 11. se dívčí tým GYBU zúčastnil obvodního kola Poháru pražských škol v basketbale.

Číst více...

Stalo se již pravidlem, že první listopadový pátek pořádá PhDr. Ivana Maršálková z Gymnázia Nad Štolou literární soutěž pro studenty pražských gymnázií Budějovická, Elišky Krásnohorské, Na Zatlance, Voděradská a Nad Štolou v útulném prostředí salonku Café Louvre. Naši školu reprezentovaly Barbora Králová ze 4.B a Matyáš Hlaváček ze 2.E.

Číst více...

Naši absolventi byli a jsou jsou úspěšnými studenty na FEL ČVUT v Praze, jak dokládá dopis děkana této fakulty pana prof. Ing. Pavla Ripky, CSc.

Číst více...

Ve slovinské Lublani se na přelomu dubna a května konal 16. ročník Přírodovědné olympiády zemí Evropské unie (EUSO) a po jejím skončení mohou Češi směle prohlašovat, že mají nejlepší mladé přírodovědce v celé EU.

Číst více...

Dne 26.1.2018 na naší škole proběhla konverzační soutěž v německém jazyce.

Číst více...

V úterý 21. 11. navštívili naši školu vzácní hosté v podobě pana děkana Elektrotechnické fakulty ČVUT prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. a pana proděkana doc. Ing. Ivana Jelínka, CSc.

Číst více...

V hlasování o gymnázium roku jsme skončili na krásném druhém místě v Praze.

Děkujeme za hlasy.

Číst více...

Od listopadu 2011 jsme účastníci projektu Zelená škola, který je zaměřen na sběr drobného elektroodpadu.

Číst více...

V letech 2007–2009 naše škola úspěšně obhájila titul Škola udržitelného rozvoje 2. stupně a dokonce nám byl propůjčen na další období (2009–2011) titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně.

Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti