Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Proč jít na GyBu

Důvodů, proč jít studovat na naše gymnázium, je mnoho. Záleží na každém z Vás, na Vašich zájmech, přáních a představách, ale také na Vašich studijních předpokladech a možnostech, na Vaší zodpovědnosti, píli a pracovitosti. Nabízím několik dobrých důvodů ke studiu na naší škole (podrobně ve výroční zprávě školy v záložce O škole/Školní dokumentace):

 • dlouholetá tradice školy (v roce 2018 jsme oslavili 60 let od založení školy a v roce 2020 30 let existence bilingvního česko-španělského studia)
 • dlouhodobě kvalitní výuka a velké nároky ve všech studijních oborech, kvalitní příprava ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, vysoká úspěšnost studentů při přijetí na VŠ
 • velký důraz na výuku cizích jazyků
 • profilace studentů podpořena nadstandardní nabídkou volitelných předmětů/seminářů
 • používání informačních technologií při vyučování, kvalitní distanční výuka (platforma MS Teams)
 • dlouhodobě výborné výsledky studentů, úspěchy studentů v olympiádách a soutěžích, a to i na mezinárodní úrovni
 • vynikající výsledky ve výuce matematiky (ocenění školy a studentů v Senátu ČR v červnu 2018)
 • česko-španělské šestileté bilingvní studium, spolupráce se španělskou ambasádou a Ministerstvem školství a kultury Španělska
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně 6 zahraničních učitelů
 • fakultní škola tří fakult UK a FEL ČVUT, vedení studentských praxí
 • výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami
 • velké množství nejrůznějších školních a mimoškolních akcí a zájmových aktivit, projektů a grantů
 • velmi dobré materiální vybavení školy učebními pomůckami a výpočetní technikou, wifi sítě
 • školní poradenské pracoviště, školní psycholog, metodik prevence a dva výchovní poradci
 • výchova k samostatnosti a aktivitě studentů, školní studentský parlament
 • přátelské klima školy, multikulturní prostředí
 • velmi dobrá spolupráce s rodiči studentů
 • nadstandardní sportovní areál


Můžete se stát součástí našeho gymnázia, přispět k výborné dlouholeté tradici školy a společně s profesory a studenty vytvářet prestižní vzdělávací instituci otevřenou rodičům, veřejnosti a novým vzdělávacím trendům.

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti