Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Ocenění studentů bilingvy

X Recepción de fin de Curso de las Secciones Bilingües Hispano-Checas, centros escolares y universitarios checos que imparten español

V pondělí 13. 6. 2022 proběhla na rezidenci velvyslance Španělského království v Praze, J.E. Ángela Lossada, již tradiční recepce na závěr školního roku.
Při tomto aktu konaném ze španělské strany jakožto poděkování všem ředitelům, koordinátorům a španělským i českým vyučujícím šesti dvojjazyčných česko-španělských gymnázií v rámci České republiky stejně jako univerzitním pedagogům a zástupcům jiných škol s důrazem na výuku španělského jazyka a kultury za velmi náročnou pedagogickou práci, konání různých aktivit a soutěží pro studenty a snahu o obecný rozkvět česko-španělských vztahů.
Pan velvyslanec ve svém projevu velmi ocenil zejména velké úsilí a práci všech zúčastněných při adaptaci žáků na opětovnou běžnou prezenční výuku po asi dvouletém náročném období distanční a posléze i tzv. hybridní výuky z důvodu pandemie covid-19.
Osobně pak za přítomnosti atašé pro vzdělávání předal odměny a diplomy žáků, kteří se umístili na nejvyšších příčkách soutěží pořádaných španělskou ambasádou. Ocenění za 1. místo v soutěži o Kanárských ostrovech pro naši žákyni Lídu Kačenkovou v její nepřítomnosti z důvodu účasti na školním sportovním kurzu převzala její třídní profesorka.
Následovalo již druhé předávání tzv. menciones honoríficas a dárečků v podobě mikin nejlepším žákům z každého dvojjazyčného gymnázia z hlediska studijního prospěchu. Za pražskou bilingvu se jím pro letošní školní rok stal maturant a nyní již absolvent David Jagrik.
Oběma jmenovaným srdečně blahopřejeme a Davidovi přejeme úspěšné vykročení do dalšího života.
Výše zmíněná slova pana velvyslance nelze než potvrdit a za Sección Bilingüe de Praga nutno dodat, že i v dalších letech budeme usilovat o rozkvět a úspěchy tohoto náročného typu studia.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti