Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Oznámení termínu doplňovací volby do školské rady v listopadu 2023

Přípravný výbor jmenovaný ředitelkou školy ve složení PhDr. Daniela Marešová (pedagog), PhDr. Renata Trnková (pedagog) a Mgr. Josef Vačkář (pedagog) vyhlašuje termín doplňovací volby jednoho nového člena do školské rady. Pro zletilé studenty volba proběhne o velké přestávce ve školní jídelně 20. 11. 2023 a 2111. 2023

Zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit v elektronické aplikaci (přístup do aplikace bude včas oznámen oprávněným voličům) od 22. 11. do 24. 11. 2023. Výsledky voleb budou zveřejněny ve škole a na webu gymnázia bez zbytečného odkladu.

Za JUDr. Sylvii Donthovou, jejíž mandát vypršel z důvodu ukončení studia syna Šimona, který v loňském školním roce složil maturitní zkoušku, je třeba zvolit nového člena z řad rodičů a zákonných zástupců, kteří se chtějí podílet na chodu školy členstvím ve školské radě. Návrh kandidáta musí obsahovat jméno, příjmení, eventuálně titul, adresu a kontakty, jeho profesi a vztah ke škole, případně další informace.

Přihlášky a návrhy pro volbu nového kandidáta posílejte na e-mailové adresy daniela.maresova@gybu.cz nebo renata.trnkova@gybu.cz nebo osobně předejte v písemné podobě Daniele Marešové nebo Renatě Trnkové do 18. 10. 2023.

Po tomto termínu přípravný výbor projedná s navrženými kandidáty jejich souhlas a sestaví konečnou kandidátku, která bude zveřejněna 20. 10. 2023 na webových stránkách a na nástěnce ve vestibulu školy.

Volba proběhne tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina oprávněných osob, jinak se volby opakují.

Členem školské rady se stává kandidát, který získal první nejvyšší počet hlasů (při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem). Funkční období člena školské rady zvoleného v doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách (tedy na podzim 2024).

Přílohy:
přihláška kandidáta ŠR zletilý žák.docx

přihláška kandidáta ŠR ZZ žáka.docx

 

V Praze dne 10. října 2023

 

Za přípravný výbor: R. Trnková, J. Vačkář, D. Marešová

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti