Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace o nahlížení do spisu k přijímacímu řízení

Vážení rodiče a uchazeči, 

v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce v DIPSY v zaručené komunikaci (případně v zaslaném dopise) máte uvedeno na straně 2 v bodě 3 toto:

Dne 9. 5. 2024 bude ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí v přijímacím řízení. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), mají zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V případě elektronického podání přihlášky podle § 5 Vyhl. MŠMT č. 422/2023 Sb. bude dokumentace k PZ uvedena v el. systému DIPSY. V případě hybridního a papírového podání přihlášky podle § 6 a § 7 Vyhl. č. 422/2023 Sb. je možné nahlédnout do spisu uchazeče dne 10. 5. 2024 v době od 13 do 16 hod. Ve dnech 13. 5. a 14. 5. 2024 pouze po telefonické domluvě v úředních hodinách školy. 

Nahlížení do spisu dne 10. 5. 2024 je určeno zejména pro ty zákonné zástupce, kteří podali přihlášku v listinné nebo hybridní podobě. Ostatní uchazeči budou mít údaje v elektronickém systému DIPSY před vydáním rozhodnutí, tedy před 15. 5. 2024. Před tímto termínem se Vám v DIPSY zobrazí zřejmě ohodnocené záznamové archy přijímacích testů, nenajdete tam žádná pořadí uchazečů. Uchazeči, kteří na našem gymnáziu nekonali přijímací zkoušky, mají možnost nahlížet do spisu ve školách, kde přijímací zkoušky konali. 

 

V Praze dne 9. 5. 2024

Ředitelka školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti