Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace o přihlášených kandidátech pro doplňovací volby do školské rady

Přípravný výbor obdržel do stanoveného termínu 18. 10. 2023 přihlášky tří kandidátů pro doplňovací volby jednoho člena za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky do naší školské rady.

Volba proběhne tajným hlasováním v termínech uvedených v předchozím článku. Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna pětina oprávněných osob, jinak se volby opakují.


Členem školské rady se stává kandidát, který získal první nejvyšší počet hlasů (při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem). Funkční období člena školské rady zvoleného v těchto doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách (tedy na podzim 2024).

Kandidáti se osobně představí na zasedání delegátů z řad rodičů ze všech tříd ve sborovně před třídními schůzkami 22. 11. 2023.

 

Přílohy:

Z. Labudová

J. Horálek

J. Čermák

 

Z. Bednářová, ředitelka školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti