Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace pro přijaté uchazeče

Vážení rodiče,

 

blahopřejeme Vám i Vašemu dítěti k přijetí na naše gymnázium.                                       

Vzhledem k tomu, že jsou na gymnáziu v učebním plánu zařazeny dva cizí jazyky, je třeba již nyní zvolit jejich kombinaci. Naše gymnázium nabízí následující možnosti:

a) jazyk anglický + španělský

b) jazyk anglický + německý

c) jazyk anglický + francouzský

 

Žádáme Vás proto, abyste nám nejpozději do 27. 5. 2024 písemně sdělili mailem na adresu jana.vejvodova@gybu.cz, o jakou kombinaci cizích jazyků máte zájem (nejlépe poslali sken nebo fotografii vyplněného ústřižku). Pokud nám to naše kapacitní a personální možnosti dovolí, bude Vaše volba zohledněna při sestavování jazykových skupin. Pokud uvedenou informaci včas neposkytnete, vedení školy zařadí studenta do jazykové skupiny podle vlastního uvážení a možností. S rozdělením tříd na jazykové skupiny i s učebními plány jednotlivých tříd se budete moci seznámit na prvních třídních schůzkách 19. 6. 2024.

 

Pozn: Žáci šestiletého oboru studují povinně španělštinu a angličtinu.  Žáci osmiletého oboru začínají v primě angličtinou, od sekundy si vybírají mezi španělštinou, francouzštinou nebo němčinou.

Třídní schůzky pro rodiče všech přijatých žáků se budou konat v budově školy ve středu

19. 6. 2024 od 17 hodin.

Vstupní test z anglického jazyka budou žáci psát na začátku září.

Stravování: Rodiče žáka, který se bude stravovat ve škole, pošlou nejdříve v srpnu 2024 (nejpozději 23. 8. 2024) na účet školní jídelny platbu minimálně 800 Kč, číslo účtu a variabilní symbol obdrží rodiče na třídních schůzkách v červnu, kde také zakoupí čip za 20 Kč. Při splnění těchto podmínek může žák chodit na obědy ve škole od 3. 9. 2024.  

 

Dr. Zdeňka Bednářová

ředitelka školy

 

V Praze dne 16. 5. 2024

​​​​​Vzor mailové zprávy (viz. příloha)

 

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Volba jazykové kombinace

 

Jméno a příjmení uchazeče:                                                        Datum narození:

 

Typ studia: 8 leté

 

Máme zájem o studium této jazykové kombinace:a) Aj-Špj         b) Aj-Nj          c) Aj-Frj                            

(označte červeně 1. volbu, podtrhněte 2. volbu)

 

Pozn: V každé třídě mohou být otevřeny pouze dvě jazykové skupiny. Proto vždy uveďte

         i 2. volbu cizího jazyka.

 

Potvrzuji, že má dcera/syn souhlasí s touto volbou.


Jméno a příjmení zákonného zástupce žákyně / žáka: 


volba_jazyky_2425.docx

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti