Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace pro studenty

Milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych Vás jménem svým i jménem kolegů přivítala v dalším školním roce a popřála Vám, abyste zažívali radost z objevování nového více než tlak a stres, abyste si užívali přátelství a vzájemné podpory více než soutěžení a nálepkování, a konečně abyste se společně s námi i nadále snažili vylepšovat školní život.

Před koncem minulého školního roku mnozí z Vás vyplnili evaluační dotazník školy. Všem, kteří se zúčastnili, za jejich odpovědi i za volné komentáře plné nápadů, jak školu zlepšit, děkujeme. Ráda bych Vás ujistila, že je pro nás důležité, jak školu jako celek vnímáte a s jakými novými návrhy přicházíte, aby se Vám zde studovalo rok od roku lépe.

Během prázdnin proběhla rekonstrukce tří učeben v přízemí, včetně nákupu nových lavic a židlí. Protože jste v dotazníku často zdůrazňovali špatnou kvalitu židlí v mnoha učebnách, využili jsme původní židle ze zrekonstruovaných tříd a nahradili jimi alespoň ty nejvíce křivé a rozbité v učebnách ve vyšších patrech. Není to samozřejmě dokonalé řešení, ale škola bohužel nemá v rozpočtu takové rezervy, aby mohla pořídit nový nábytek do všech učeben současně. Rekonstruování učeben bude pokračovat a tak bude postupně nábytek obměněn i tam, kde zatím musely zůstat kusy, které by si zasloužily výměnu. Bohužel, právě židle a lavice do nových tří tříd, které byly včas objednány a měly být dodány 1. 9. 2023, firma z technických důvodů bude dodávat až do poloviny listopadu.

Zmínili jste nedostatek prostoru na nohy ve školních lavicích. Nově pořizovaný nábytek bude výškově nastavitelný. Zároveň jsme u stávajících lavic odmontovali kovové koše, které prostor pro nohy ještě více zmenšovaly.

Valná většina z Vás uvedla, že by uvítala ve škole nějaké bistro či kantýnu, kde by bylo možné pořídit si svačinu, zajít na čaj (starší studenti na kávu) nebo si koupit něco dobrého. V průběhu prázdnin jsme se pokusili najít vhodné místo i případného provozovatele bufetu a mohu napsat, že je to na dobré cestě. Budou nezbytné nějaké stavební úpravy a také finanční prostředky, takže nelze bistro otevřít hned, ale pracujeme na tom a snažíme se pro Vás takové místo zařídit.

Několik z Vás nás upozornilo na nedostatek soukromí u pánských pisoárů (příliš otevřený prostor). Díky všem za otevření tohoto tématu, pokusíme se v průběhu roku zajistit alespoň na některých chlapeckých toaletách zástěny. Když se změna setká s dobrou odezvou a nebude naopak zdrojem potíží (ničení apod.), rádi ji do budoucna rozšíříme.

Mnozí z Vás zmiňovali vzhled šaten a toalet u tělocvičen a nešťastné rozmístění toalet. Musím Vám dát za pravdu, tato část školy opravdu nevypadá dobře. Věřím, že i tato místa časem vylepšíme, ale bude to bohužel trvat delší dobu i vzhledem k uzavřeným smlouvám na pronájem tělocvičen. Potřebujeme pronájmy jako další finanční zdroje na průběžnou obnovu zařízení a vybavení školy. Prosím, neničte vybavení školy, finanční prostředky na opravy bychom mohli mnohem lépe využít na zlepšení školního prostředí.

Voláte také po nějakém plánu kabinetů, po přehledné informaci o tom, kde nalézt jednotlivé vyučující. Tato věc je řešitelná poměrně snadno a mohu Vám přislíbit, že takový plán již brzy bude k dispozici ve vestibulu současně s rozpisem konzultačních hodin všech kolegů.

S nebývalým zájmem zapojit se do evaluačního dotazníku nás napadlo, že by mohlo být užitečné dát Vám prostor k vyjádření nejen v podobě dotazníku na konci školního roku. Návrhy na větší změny do dotazníku jistě patří, ale drobné připomínky, upozornění na nějaké drobné nefunkčnosti můžeme společně řešit průběžně. Zřídím proto “Knihu závad a připomínek” pro studenty. Bude umístěna v kabinetu dějepisu u pana zástupce Milana Hese. Budete tam moci vepsat drobné připomínky i během školního roku.

Dostali jsme od Vás celou řadu dalších nápadů a návrhů, věřím, že se postupně budeme moci věnovat i dalším změnám k lepšímu. Jistě chápete, že veškeré Vaše připomínky nebo návrhy nelze řešit hned a některé se nedají vyřešit vůbec. Každopádně Vám za ně děkuji, těší mě, že Vám záleží na tom, jak se nám ve škole společně žije, a že máte zájem a snahu věci měnit. Škola je prostor, který tvoříme společně.

S přáním všeho dobrého v dalším školním roce

Zdeňka Bednářová – ředitelka školy

 

 

 

 

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti