Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Přednáškový den

V pátek 18. listopadu jsme pro studenty vyššího gymnázia uspořádali ve škole přednáškový den. Zopakovali jsme tak úspěšnou akci z minulého školního roku a místo prodlouženého víkendu jsme si užili ještě jedno zajímavé dopoledne ve škole se zajímavými hosty z různých oborů.

Celkem devět přednášejících bylo rozděleno do tří časových bloků, a studenti si tak mohli vybrat vždy z trojice přednášek tu, která je zaujala nejvíce. Ve velké tělocvičně náš přednáškový maraton započala paní profesorka Olga Štěpánková, která se věnovala tématu cookies a internetu. Souběžně s touto přednáškou v malé tělocvičně paní Věra Boháčová objasnila některé nejčastější mýty o výživě a potravinách a ve sborovně se televizní producent Michal Reitler rozpovídal o tom, jak funguje televize z hlediska produkce.

 

V další vlně přednášek pak mnohé studenty archeoložka Eva Farfánová Barriosová nalákala k návštěvě Latinské Ameriky, když ve velké tělocvičně představila nejrůznější krásy a kontrasty Peru. Zajímavými matematickými problémy posluchače v malé tělocvičně provedl pan docent Mirko Rokyta, který studentům zanechal mnoho podnětů k zamyšlení. A ve sborovně mezitím pan David Sedliský představil Českou inspekci životního prostřeedí a některé konkrétní nebezpečné látky, kterým se věnuje.

 

A nakonec v posledním bloku přednášek nadchla posluchače ve velké tělocvičně přednáška novináře a moderátora Jana Tuny, který mluvil o vztahu našich potravin a životního prostředí. Program malé tělocvičny ukončila přednáška paní Zuzany Kostićové na téma alternativní spirituality. A ve sborovně se o poslední přednášku postaral Jan Bulva z firmy Knihobot, který se věnoval fungování knižního trhu.

 

Přednáškový den se tedy povedl uspořádat podle představ a školu jsme všichni opouštěli obohaceni o spoustu nových zajímavých informací. Největší odměnou nám organizátorům bylo ale nadšení a zájem přednášejících, kteří měli radost z každého položeného dotazu a vůbec z naší iniciativy takovouto akci ve škole uspořádat. Jejich úsměvy, děkování a veškerá zpětná vazba nás opravdu namotivovaly k dalšímu pokračování v podobných aktivitách.

 

Proto moc děkujeme nejen celému parlamentu, ale také vedení školy, milým paním kuchařkám a všem ostatním, kteří s organizací přednáškového dne pomáhali!

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti