Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Program ERASMUS+ MOBILITY – Ciudad Real (Castilla-La Mancha; ESPAÑA)

Ve dnech 25. - 26. 9. 2023 navštívily naši školu dvě zástupkyně španělské střední školy INSTITUTO de EDUCACIÓN SECUNDARIA „ ATENEA“ /Avda. Puente de Retama  no.1. 130071, Ciudad Real/ - Cristina Fernández de Simón Almeda a Sonia Menchero Peco v rámci Programu Erasmus+ Mobility.

Obě delegátky byly přivítány zástupkyní ředitelky školy M. Kovaříkovou, koordinátorkou česko- španělské sekce K. Krýzlovou a španělskou vyučující jazyka, literatury a kultury G. de Miguel, jež celou akci s cílem možné spolupráce obou škol do budoucna zprostředkovala. V jejím doprovodu si obě dámy následně také prohlédly celý areál školy. Naší škole také věnovaly několik hezkých tematických suvenýrů.
Součástí jejich pracovního plánu byly i náslechové výukové hodiny na šestiletém dvojjazyčném česko-španělském studijním programu. Paní Cristina a Sonia tak měly možnost pozorovat aplikaci rozličných praktických interaktivních a zejména komunikativních metod výuky českých a španělských kolegů různých předmětů, a to zejména španělský jazyk, literatura a kultura, základní terminologie předmětů vyučovaných od 3. ročníku studia ve španělštině, anglický jazyk, matematika ve španělštině, výtvarná výchova a tělocvik.

Věříme, že se oběma velmi sympatickým zástupkyním školy z donquijotovského regionu La Mancha návštěva na naší škole jevila jako přínosná a že se budeme moci těšit na případnou vzájemnou spolupráci či součinnost v oblasti moderních interaktivních česko-španělských vzdělávacích projektů do příštích let.

Za španělskou sekci
Mgr. Kateřina Krýzlová

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti