Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Visegrádský projekt V4GEN, LIVE – životní hodnoty středoškoláků

V tomto školním roce jsme se zapojili do velmi zajímavého projektu financovaného z fondu V4 společně s Gymnáziem Konštantínova z Prešova. Projekt odstartoval v polovině listopadu příjezdem skupiny slovenských studentů a jejich pedagogů do Prahy.

Návštěva to byla velmi intenzivní, naplněná celou řadou workshopů, přednášek, procházek po Praze a společných oslav výročí sametové revoluce. Studenti v mezinárodních skupinách řešili především témata dějin a historické paměti založené na společných českých a slovenských dějinách v průběhu 20. století. Mimo společné minulosti se však zabývali také společnou budoucností a předpoklady česko-slovenského soužití v současné Evropě. V průběhu projektu měli studenti možnost sdílet zkušenosti, názory a postoje se svými vrstevníky ze Slovenska, rozvíjet porozumění slovenštině, pracovat s celou řadou zajímavých materiálů, vyzkoušet si roli průvodce v rámci exkurzí a aplikovat praktické dovednosti z oblasti digitálních kompetencí a informační gramotnosti.

 

V březnu bude pak projekt pokračovat dalším setkáním, čeští studenti se společně s pedagogy vydají na Slovensko do Tater, nosnými tématy budou zdraví a rozvoj fyzické zdatnosti, svoboda, nezávislost a seberealizace. Mezinárodní skupiny budou mít na programu workshopy, přednášky a exkurze. V rámci zmíněných okruhů se budou zabývat rozvojem fyzické i psychické zdatnosti, prevencí před šikanou, kyberšikanou, projevy agrese a v neposlední řadě budou také řešit nebezpečí zneužívání návykových látek. Další trochu odlehčená rovina se ponese v duchu rozvoje interpersonálních dovedností, jako je schopnost empatie, asertivita, sebehodnocení a zvládání zátěžových situací.

 

V průběhu příprav na setkání v Praze se podařilo vytvořit skvělý tým studentů, kteří se naplno položili do témat, byli velmi aktivní při workshopech i exkurzích a již nyní se těší na další spolupráci.

 

Eva Tarabová, Milan Hes, účastníci visegrádského projektu V4GEN

Fotogalerie

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti