Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Výsledky z přijímacího řízení

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze.

Informace pro zákonné zástupce uchazeče

 

1. Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení podle § 60j školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů zveřejní všechny střední školy v den určený prováděcím právním předpisem, tento rok dne 15. 5. 2024. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam obsahuje také hodnocení jednotné zkoušky a hodnocení prospěchu ze základní školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Zákonní zástupci nemusí rozhodnutí o přijetí žádným způsobem potvrzovat.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke vzdělávání se v písemné formě podle správního řádu nevyhotovuje, nevyhlašuje a do spisu se nečiní záznam.

 

2. Vzdání se práva na přijetí

 

Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání podle § 60k školského zákona. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení. Druhé kolo přijímacího řízení probíhá stejným způsobem jako první kolo.

 

3. Odvolání

 

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5, tedy od 15. 5. 2024. Za nepřípustné odvolání je např. považováno takové odvolání, které je zdůvodněno výlučně kapacitními důvody.

 

Z. Bednářová, ředitelka školy

Gymnázium (osmileté všeobecné studium) Dvojjazyčné gymnázium (šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium) 
8lete-prijati.pdf 6lete-prijati.pdf
8lete-neprijati.pdf 6lete-neprijati.pdf
8lete-neprospeli.pdf 6lete-neprospeli.pdf
8lete-vysledky.pdf 6lete-vysledky.pdf

Volba_jazyky_2425.docx

 
Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti