Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

GyBu je Fakultní školou UK

V úterý 29. 9. 2015 převzala RNDr. Daniela Borůvková na slavnostním zasedání od děkana Přírodovědecké fakulty UK certifikát, který prodlužuje trvání našeho původního titulu fakultní školy až do roku 2020.

Na slavnostním setkání zástupců stávajících i nově oslovených fakultních škol dne 24. 3. 2011 byly předány děkanem Přírodovědecké fakulty UK prof. RNDr. Bohuslavem Gašem, CSc. tituly Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Tato ocenění zdokonalí spolupráci a rozvoj vzájemných vztahů mezi školami a umožní prohloubit odbornost v rámci přírodovědného zaměření pro učitele a studenty.

Nové fakultní školy vybrali studenti Přírodovědecké fakulty UK. Na konci letního semestru 2010 proběhlo vedle ankety hodnotící výuku na naší fakultě ještě šetření iniciované proděkanem Janem Černým. Studenti měli doporučit své středoškolské učitele, kteří je přivedli ke studiu přírodních věd. Na základě výsledků tohoto šetření přibylo ke stávajícím 29 fakultním školám dalších 13.

Význam uděleného titulu Fakultní škola PřF UK pro jednotlivé školy vyjádřil svými slovy asi nejlépe Jaroslav Šťastný, zástupce ředitelky Gymnázia a SOŠPg Jeronýmova: „Tímto aktem se pro uvedená gymnázia otevřely nejen nové a zcela netušené možnosti pro nadstandardní výuku a rozvoj nadaných žáků, ale především dveře laboratoří PřF UK se špičkovým vybavením, které je pro střední školy běžně nedostupné a které budou moci bezplatně využívat.“

 

Fakultní škola FF UK

V květnu 2009 se naše gymnázium stalo i fakultní školou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dohoda o vzájemné spolupráci mezi oběma institucemi se týká hlavně podmínek přípravy nových učitelů při uskutečňování souvislé pedagogické praxe v podmínkách středních škol.

Certifikat-prf-uk-2015.pdf

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti