Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Biologie a ekologie

Již tradičně se studenti našeho gymnázia účastnili soutěže pořádané Českým svazem ochránců přírody ZLATÝ LIST. Letošní kolo proběhlo 27. 4. a 28. 4. v Botanické zahradě v Troji.

Číst více...

Již tradičně jsme vyrazili na  exkurze lokalit jarních bylin s pojené s prací pro přírodu. Cestou na Pitkovickou stráň jsme pozorovali parazitické druhy podbílku a jmelí, jarní byliny jako orsej a jaterník podléška.

Číst více...

Dne 18. 4. 2024 se konalo na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze regionální kolo soutěže YPEF. Naši školu zastupovaly čtyři týmy v kategorii mladších. V konkurenci třiceti pěti družstvech obsadili naši studenti první, třetí a čtvrté místo.

Číst více...

V sobotu 16. 3. se milovníci přírody z naší školy v doprovodu paní profesorky Sedlákové a Velichové vypravili na Medník.

Číst více...

V sobotu jsme podnikli exkurzi podél řeky Berounky ze Srbska ke štolám. Po cestě probíhalo určování zimujících ptáků.

Číst více...

V psárském lese u Sulického potoka máme tůňku pro obojživelníky. Při pravidelné kontrole jsme zjistili, že se dno zaneslo a v září dokonce vyschlo. Vypravili jsme se dno prohloubit a tůňku obnovit. V nejhlubším místě je asi 80cm, tůňku jsme i do stran rozšířili.

Číst více...

Ve čtvrtek 6.10. třída 1.A za doprovodu vyučujících Martiny Strnadové a Daniely Borůvkové absolvovala výukový program od Ekocentra Koniklec – Cesta do hlubin lesoparku Kamýk.  Studenti se prostřednictvím různých her seznámili s funkcemi lesoparku ve městě a s organizmy, které tam žijí.

Číst více...

Na nepovinné ekologii jsme dne 26. 9. vyčistili všech 8 budek před školou. Letos bylo vyhnízdění úspěšnější. Ve dvou budkách bylo vyhnízděno 2x , v jedné jednou a jedné se druhé hnízdění nepovedlo. Budky jsme vydezinfikovali a připravili na hnízdění v dalším roce.

Číst více...

Letos proběhl 11. ročník přírodopisné soutěže v Šárce, kterou pořádáme ve spolupráci s MOP.

Číst více...

Dne 5. 5. 2023 se pro třídy 1ABD 3A 4BD  a 6AB konala přednáška na téma “Chov obojživelníků a plazů v ČR”. Součástí přednášky byla ukázka živých živočichů.

Číst více...

Dne 2. 2. 2023 jsme pro studenty NG spolu s Ornitou zorganizovali přednášku o chovu slepic. Studenti se dozvěděli jak, pro mnohé zcela nečekaně, jsou inteligentní a učenlivé „obyčejné“ slepice.

Číst více...

Do národního kola postoupilo družstvo z 1B ve složení Johana Roubalová, Nina Lukešová, Klára Falker a Stephany Van de Venter. Družstvo doplnil Vojta Jahoda (budoucí 1B). Obsadili jsme krásné 8. místo z 15 družstev. 

Číst více...

Exkurze se zúčastnili výběr zájemci o přírodu ze tříd: 1AB, 5A, 6AB. I přes mírnou nepřízeň počasí (hrozící i silný déšť, ale nakonec jen mrholení) jsme pozorovali více než 30 druhů organizmů (viz video).

Číst více...

V pátek 19. 5. se shromáždili studenti septim Biologicko-chemického semináře před Hlavovým ústavem, kde sídlí chemická sekce Přírodovědecké fakulty UK. Studentů se ujal pan prof. RNDr. Petr Hodek CSc. a paní RNDr. Veronika Hýsková Ph.D.

Číst více...

Letos se konalo krajské kolo Zlatého listu opět v botanické zahradě v Troji. Příjemné prostředí botanické zahrady dobarvilo atmosféru přírodopisné stezky. Zahrada byla v plném květu a počasí nám také přálo.

Číst více...

V úterý jsme se vydali na botanickou exkurzi se 3D, 5B a studenty nepovinné ekologie.

Číst více...
Číst více...

V sobotu jsme se vypravili na další jarní exkurzi, tentokrát na Pitkovickou stráň.

Číst více...

Sobotní exkurze proběhla v obci Petrov. Cesta vedla podél řeky Sázavy po naučné stezce. Cestou jsme určovali přírodniny a pobytové stopy

Číst více...

V sobotu 18. 2. 2023 jsme se po dlouhé době vrátili do Srbska.

Číst více...

Přednáška paní RNDr. Terezy Petruskové, Ph.D, která pracuje na přírodovědecké fakultě, nám představila různé formy dorozumívání v živočišné říši. Zájem byl veliký, přednáška byla velmi poutavá.

Číst více...

V úterý 24. 1. navštívili přírodovědné bloky oktáv genetické laboratoře dětské onkologie v Motole. Laboratořemi nás provázel prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, DrSc.

Číst více...

Ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2022 proběhlo krajské kolo ekologické olympiády.

 

V terénní práci bylo úkolem zmapovat úsek břehu Vltavy pod zoologickou zahradou a vytvořit naučnou ceduli na téma bobr (chráněný druh) a nutrie (invazivní druh).

Číst více...

Předposlední májovou sobotu jsme vyrazili na botanickou exkurzi podél Botičského a Pitkovického potoka. Nivní louka krásně kvetla.

Číst více...

Krajské kolo soutěže Zlatý list se uskutečnilo v botanické zahradě v pražské Troji. Atmosféra byla úžasná. Na přípravě stezky pomáhali i naši studenti.

Číst více...

Po dvouleté pauze se letos uskutečnila lesnická olympiáda prezenčně. Organizátoři ji měli pečlivě připravenou pro kategorii žáků mladších (28. 4.) i starších (29. 4.). Po testu ze znalostí lesnictví následovala praktická část, určování 20 přírodnin nebylo lehké.

Číst více...

V sobotu 19. března jsme se po dlouhé době vypravili do Petrova. Cílem exkurze bylo naučit se poznávat první jarní bylinky, stromy podle habitu a pupenů.

Číst více...

Krajské kolo Ekologické olympiády se konalo ve dvou dnech v prvním listopadovém týdnu.

Číst více...

V sobotu 3. října 2020 se opět v Šáreckém údolí konala přírodopisná soutěž, kterou tradičně na podzim pořádá Gymnázium Budějovická ve spolupráci s klubem mladých ochránců přírody.

Číst více...

V botanické zahradě v pražské Troji se v sobotu 19. září konalo náhradní krajské kolo Zlatého listu. Družstev soutěžilo málo, ale o to byla atmosféra uvolněnější a příjemnější.

Číst více...

Na začátku školního roku se od 1. do 4. září v Chaloupkách na Vysočině uskutečnilo celostátní kolo Ekologické olympiády.

Číst více...

Jako každým rokem jsme se i letos vypravili monitorovat netopýry zimující ve štolách v Srbsku. Cestou ke štolám jsme pozorovali vodní ptáky na řece Berounce a určovali přírodniny. Našli jsme pobytovou stopu bobra evropského (ohlodaný kmen stromu).

Číst více...

V sobotu jsme pořádali pracovní exkurzi do lesa v Psárech. Na lesostepní loučce jsme odlévali stopy zvířat a povídali si o tom, jak probíhá ekologická sukcese.

Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti