Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Biologie a ekologie

V sobotu 18. 2. 2023 jsme se po dlouhé době vrátili do Srbska.

Číst více...

Přednáška paní RNDr. Terezy Petruskové, Ph.D, která pracuje na přírodovědecké fakultě, nám představila různé formy dorozumívání v živočišné říši. Zájem byl veliký, přednáška byla velmi poutavá.

Číst více...

V úterý 24. 1. navštívili přírodovědné bloky oktáv genetické laboratoře dětské onkologie v Motole. Laboratořemi nás provázel prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, DrSc.

Číst více...

Ve dnech 3. 11. a 4. 11. 2022 proběhlo krajské kolo ekologické olympiády.

 

V terénní práci bylo úkolem zmapovat úsek břehu Vltavy pod zoologickou zahradou a vytvořit naučnou ceduli na téma bobr (chráněný druh) a nutrie (invazivní druh).

Číst více...

Předposlední májovou sobotu jsme vyrazili na botanickou exkurzi podél Botičského a Pitkovického potoka. Nivní louka krásně kvetla.

Číst více...

Krajské kolo soutěže Zlatý list se uskutečnilo v botanické zahradě v pražské Troji. Atmosféra byla úžasná. Na přípravě stezky pomáhali i naši studenti.

Číst více...

Po dvouleté pauze se letos uskutečnila lesnická olympiáda prezenčně. Organizátoři ji měli pečlivě připravenou pro kategorii žáků mladších (28. 4.) i starších (29. 4.). Po testu ze znalostí lesnictví následovala praktická část, určování 20 přírodnin nebylo lehké.

Číst více...

V sobotu 19. března jsme se po dlouhé době vypravili do Petrova. Cílem exkurze bylo naučit se poznávat první jarní bylinky, stromy podle habitu a pupenů.

Číst více...

Krajské kolo Ekologické olympiády se konalo ve dvou dnech v prvním listopadovém týdnu.

Číst více...

V sobotu 3. října 2020 se opět v Šáreckém údolí konala přírodopisná soutěž, kterou tradičně na podzim pořádá Gymnázium Budějovická ve spolupráci s klubem mladých ochránců přírody.

Číst více...

V botanické zahradě v pražské Troji se v sobotu 19. září konalo náhradní krajské kolo Zlatého listu. Družstev soutěžilo málo, ale o to byla atmosféra uvolněnější a příjemnější.

Číst více...

Na začátku školního roku se od 1. do 4. září v Chaloupkách na Vysočině uskutečnilo celostátní kolo Ekologické olympiády.

Číst více...

Jako každým rokem jsme se i letos vypravili monitorovat netopýry zimující ve štolách v Srbsku. Cestou ke štolám jsme pozorovali vodní ptáky na řece Berounce a určovali přírodniny. Našli jsme pobytovou stopu bobra evropského (ohlodaný kmen stromu).

Číst více...

V sobotu jsme pořádali pracovní exkurzi do lesa v Psárech. Na lesostepní loučce jsme odlévali stopy zvířat a povídali si o tom, jak probíhá ekologická sukcese.

Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti