Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Erasmus+

microsoftteams-image (59)
Program Erasmus+
 umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.

 

Program Erasmus+ podporuje zahraniční vzdělávací aktivity určené pracovníkům z oblasti předškolního, primárního a sekundárního vzdělávání. 

Jedná se o strukturované kurzy, nebo například tzv. stínování či sledování průběhu výuky a dalších činností na školách a v jiných organizacích v zahraničí. Může jít o vysokoškolské vzdělávací instituce, orgány veřejného sektoru, výzkumné ústavy a organizace poskytující kurzy a školení. 

 

Program Erasmus+ je spravován Evropskou komisí (výkonným orgánem EU), Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA), národními agenturami v programových zemích a národními kancelářemi v některých partnerských zemích. 

 

Naše škola obdržela dotaci 60 967 euro a uskuteční během 18 měsíců v roce 2023 a první poloviny 2024 celkem 30 výjezdů – zahraničních vzdělávacích kurzů.  

Kurz, zaměřený na aktivity provozující se ve venkovním prostředí, byl uskutečněn na přelomu února a března ve španělské Granadě. Hlavní náplní kurzu byly vzdělávací aktivity pro zdraví a osvětu v oblasti životního prostředí. 

Číst více...

O letošních jarních prázdninách jsem se vrámci programu Erasmus Plus zúčastnila zajímavého pracovního semináře „Soft Skills for Strong Teachers“, jehož hlavním cílem bylo seznámení se s celým arzenálem tzv. měkkých, tedy interpersonálních a intrapersonálních dovedností s ohledem na jejich uplatnění v pedagogické praxi. 

Číst více...

Ve třetím únorovém týdnu roku 2023 jsem se zúčastnil kursu s názvem Tradiční umění a ICT umělecké nástroje pro výuku, který se konal v italském Římě.

Číst více...

Kurz od English Matters jsem si vybral, protože mě zaujala jeho struktura a samozřejmě možnost navštívit několik škol v této zemi. První den kurzu se zaměřil na seznámení s náplní a cílem kurzu a zejména na seznámení se s dalšími účastníky. Byli to učitelé z celkem 12 zemí Evropské Unie. Během odpoledne jsem se seznámil, a vyměnil si několik zajímavých poznatků o práci učitele angličtiny, nejen s kolegy z České Republiky, ale také s kolegy například ze Španělska, Dánska a Řecka. Během aktivit se nám podařilo udělat si obrázek o vzdělávání v ostatních zemích a o tamním chodu škol. 

Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti