Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Exkurze

Dne 6.6.2024 jsme navštívili s němčináři ze 6.B pražský Goethe-Institut. Nejprve  nás pracovnice institutu paní Balding seznámila  s posláním a  strukturou této celosvětové organizace. Přitom neopomněla zmínit,  že budova Goethe-Istitutu v Praze je podle jejího názoru nejkrásnější ze všech evropských poboček.

Číst více...

V pondělí 20.5. studenti zúčastnili přednášky ke dni Afriky, ke 30. výročí konce občanské války ve Rwandě a konce apartheidu v Jihoafrické republice.

Číst více...

Celá třída 5D se společně s profesorkami Vinohradníkovou a Pátkovou vydala v slunečné úterý
20. února hned na dvě exkurze. Naše první kroky zamířily v 9 hodin ráno do komplexu budov Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V informačním centru na Malostranském náměstí se nás ujala milá paní průvodkyně, která nám ze všeho nejdřív pustila edukativní video o vzniku a nejrůznějších proměnách současných sněmovních budov.

Číst více...

Ve čtvrtek  21.12.  přicházejí žáci 6.A, 6.B a 8.B  ke škole ještě za tmy, protože už v sedm hodin vyrážíme na výlet do Saska.  Provoz je plynulý, a tak zanedlouho  míjíme  Říp a vjíždíme do Českého středohoří. Od pana  průvodce se dozvídáme o geografických  zvláštnostech   sopkami utvářené krajiny a již za denního světla obdivujeme hluboký kaňon Labe, známou „Portu Bohemicu“.

Číst více...

Ve dnech 28. a 29.6.2023 se třídy 4.B a 5.B zúčastnily poznávacího zájezdu do Žitavských hor a Saského Švýcarska.

Číst více...

Přesně v osm ráno ve čtvrtek 8. června 2023 odjíždí autobus se skupinkou 35 kvartánů a profesorkami Pátkovou a Horčákovou od školy. Cílem dějepisného výletu jsou místa spojená jak s moderní, tak se starší českou historií.

Číst více...

4. května se třída 5. A s paní profesorkou Sobotkovou vydala na exkurzi do Národní galerie, konkrétně do expozice umístěné ve Schwarzenberském paláci. Naším cílem bylo blíže se seznámit s renesančním a barokním uměním, a doplnit si tak kulturní přehled poskytovaný školní výukou i po vizuální stránce.

Číst více...

Od 31.5. do 2.6. se žáci třídy 4.B s doplněním žáků třídy 4.A vydali poznávat Královehradecký kraj za doprovodu profesorek Vinohradníkové, Žovincové a profesora Duška.  

Číst více...

Ve středu 24. května se konala slavnostní závěrečná prezentace pětiletého výzkumného projektu Research Center for Informatics (RCI) na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Projekt, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, přinesl řadu úspěchů a inovací v oblasti informatiky a robotiky.

Číst více...

Ve čtvrtek 8. prosince navštívila třída 5. A s paní profesorkou Sobotkovou Anežský klášter. Cílem exkurze bylo seznámit se s českým uměním středověku, konkrétně vrcholnou a pozdní gotikou.

Číst více...

Dne 27. 1. 2023 se třídy 4. A, 4. B, 5. A ,6. A, 6. B v doprovodu svých třídních profesorek vypravily do prostoru známého jako Jatka78 na představení Boom vol. 2 od umělců spolku Cirk La Putyka a Kyjevské cirkusové a divadelní akademie.

Číst více...

Ve středu 21.12. se s 8.A a 5.A scházíme před školou nezvykle brzy a již v půl sedmé  ráno vyrážíme na cestu do bavorského Pasova.

Číst více...

Po příjezdu do Hradce Králové v dopoledních hodinách jednoho příjemného říjnového dne, jsme se vydali na procházku po moderní části tohoto města, která je plná budov od těch nejznámějších českých architektů 20. století, například od Josefa Gočára či Jana Kotěry.

Číst více...

Studenti společenskovědních seminářů ve dnech 5. a 6. 10. 2022 pod vedením Mgr. Jana Duška navštívili soudní jednání na Krajském soudu v Praze.

Číst více...

V úterý 20. 9. se 36 historických nadšenců z naší školy vydalo společně s panem profesorem Kvirencem, paní profesorkou Šimků a věrným řidičem Standou Kozákem na dějepisnou exkurzi na Opočensko v Královehradeckém kraji 

Číst více...

V netradičním termínu od 12. až 16. září se třída 4. A doplněná o několik studentů z 3. D vydala na zeměpisnou exkurzi do Karlovarského kraje.

Číst více...

Letošní oktávy 8.A a 8.B se spolu se čtyřmi studenty ze 7.A za doprovodu profesora Kuby a profesorek Strnadové a Nadějové vydaly mezi 9. a 17. zářím objevovat krásy Katalánska. 

Číst více...

Za řekou Berounkou a horami, jejichž počet je nám neznámý navzdory našim skvělým zeměpisným znalostem, leží Karlovarský kraj.

Číst více...

Po dvouleté pauze jsme opět na Karlštejnsku. 3D pod vedením paní profesorky Strnadové a vybraní studenti nepovinné ekologie pod vedením J. Eckschlagerové podnikli exkurzi do CHKO Český kras.

Číst více...

První dubnovou sobotu jsme se ráno vypravili na exkurzi podél Botiče a pak podél Pitkovického potoka.

Číst více...

Žáci maturitního chemického semináře navštívili v pondělí 8. listopadu jedno z nejmodernějších vědeckých pracovišť v ČR – BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy) ve Vestci u Prahy.

Číst více...

V sobotu 2. 10. 2021 se uskutečnil 9. ročník přírodopisné soutěže. Tuto akci připravujeme ve spolupráci
s MOP (mladí ochránci přírody).

Číst více...

Naši sekundáni se účastnili exkurze na téma Ekosystém les: 2B v pondělí 20. září, 2A pak v pátek 24. září 2021. Společně jsme se vypravili autobusem do obce Psáry. Cestou jsme vyplňovali pracovní list na téma houby.

Číst více...

V neděli 8. března skupinka žáků 4. A podnikla exkurzi do PP Dobříňský háj za poznáním hájové květeny v ekosystému lužní les bezprostředně u řeky Labe.

Číst více...

V pondělí 10. 2. 2020 navštívili studenti společenskovědního semináře pod vedením Mgr. Jan Duška Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Číst více...

Týden vědy a techniky je festival, který se koná již tradičně v průběhu listopadu. V rámci tohoto festivalu probíhá celá řada přednášek, výstav a jiných akcí.

Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti