Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Elektrolýza jodidu draselného

Při výuce elektrolýzy byla pomocí fotografií a videoprogramu seznámena třída 4. B s elektrolýzou vodného roztoku jodidu draselného.

Na záporné katodě draselné kationty přijímají elektrony a vybíjejí se. Kovový draslík okamžitě reaguje s vodou, a proto na elektrodě pozorujeme bublinky vodíku. Dále vzniká vodný roztok hydroxidu draselného. Dokázali jsme ho acidobazickým indikátorem, který se barví červenofialově. Na kladné anodě jodidové anionty odevzdávají elektrony a vzniká žlutohnědý roztok jodu.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti