Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

PŘEDNÁŠKOVÝ DEN 26. dubna 2022

V úterý 26. dubna se mezi třetí a sedmou vyučovací hodinou na půdě našeho gymnázia konal přednáškový den.

Tuto tradici po téměř třech letech pauzy (kvůli covidovým opatřením) obnovil vznikající školní parlament, na jehož pozvání do školy dorazilo devět významných hostů z nejrůznějších oborů. Hodinové přednášky určené pro studenty vyššího gymnázia byly organizovány do tří bloků ve velké a malé tělocvičně a ve sborovně. Každý student tak absolvoval tři předem zvolené přednášky.

 

Ve velké tělocvičně se studenti měli možnost setkat nejen s Mgr. Markétou Šetinovou a dozvědět se něco víc o proměně vztahů v dnešní době, ale i s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., Dr. h. c. mult., která zde vyprávěla příběh uranu a komentovala výročí havárie v Černobylu, jež právě na 26. 4. připadá. Trio uzavřel Ing. Jiří Konečný s povídáním o procesu vzniku filmu od nápadu až po premiéru.

 

Simultánně v malé tělocvičně studenti naslouchali nejprve zkušenostem Štěpána Šišky, MBA, se studiem v USA, dále se s nimi přijel o svůj pohled na krizi v gastronomii po covidové pandemii podělit PhDr. Pavel Maurer. Na závěr měli studenti možnost vyslechnout zajímavou přednášku doc. Mgr. Pavla Stopky, Ph.D., o tajemném světě feromonů. To, že varle myšice může dosáhnout až velikosti její mozkové hemisféry, si díky němu zapamatovala celá škola.

 

Komornější, ale neméně poutavou přednášku ve sborovně zajistil RNDr. David Píša, Ph.D., který žákům vyprávěl o sondě Solar Orbiter. Bc. Klára Kolouchová se se studenty zase podělila o své zkušenosti z výstupů na tři nejvyšší hory světa – je první Češkou, jíž se něco takového podařilo. Trojici uzavírala Mgr. Kateřina Krištůfková, překladatelka především z norského jazyka, která studentům vyložila nejen, jak se kniha překládá, ale obecně i celý proces jejího vzniku.

Zpětná vazba od studentů i vedení školy byla převážně pozitivní, a proto doufáme, že se podobnou akci podaří brzy zrealizovat znovu.

 

Výslovné poděkování za její organizaci patří především zakladatelce školního parlamentu Lucii Kalinové ze 6A, ale i jeho dalším členům: Klaudii Kublové, Janu Burdovi, Filipovi Mrázkovi a Dominice Odvárkové (všichni 7B) a Jolaně Štraitové (7A), kteří si poradili nejen s technikou, ale postarali se i o hosty a jejich pohodlí.
Velký dík patří také paní ředitelce PaedDr. Bc. Zdeňce Bednářové, jež celou akci podpořila, i jejím zástupkyním, které nápady usměrňovaly tak, aby byly skutečně proveditelné. Ocenit je ale třeba i všechny ostatní pomocníky.

Děkujeme.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti